Документы при разводе с несовершеннолетними детьми

Наши юристы подготовили развернутую информацию на тему "Документы при разводе с несовершеннолетними детьми" Собрали исчерпывающие материалы чтобы разъяснить всю суть вопроса. Если остались дополнительные вопросы, Вы можете задать их нашему консультанту.

Развод по взаимно съгласие

Разводът по взаимно съгласие е охранително производство, в което съдът не е сезиран с разрешаването на правен спор. Въз основа на постигнотото между съпрузите споразумение, съдът прекратява брака по взаимно съгласие.

Как започва производството?

Произодството за развод по взаимно съгласие започва с молба на съпрузите и се развива пред Районния съд по постоянния им адрес.

Формираната обща воля или съгласието трябва да е непоколебимо (категорично и окончателно) и сериозно (обмислено предварително и мотивирано от важни причини).

Как се доказат тези правни изисквания на практика?

На първо място, общата воля трябва да е обективирана под формата на споразумение, което да съдържа решение относно следните въпроси:

1/ къде ще живеят децата, кой съпруг ще упражнява родителските права, въпроси свързани с личните отношения и издръжката на децата;
2/ въпроси свързани с имуществените отношения – ползването на семейното жилище, издръжката между съпрузите и прочие;
3/ ще има ли промяна във фамилните имена.

Трябва да знаем, че съдът винаги дава възможност, ако споразумението е непълно или интересите на децата не са добре защитени, да се отстранят недостатъците в определен срок, който е от така наречените ,,преклузивни” срокове .

Важно е да знаете, че ако с вашия съпруг/а сте решили да се разведете и единият от двамата е в чужбина и не желае да се върне, няма как да се разведете по взаимно съгласие.
Именно по този начин съдът се убеждава в непоколебимостта и сериозността на съпрузите, като ги задължава и двамата да се явят ЛИЧНО в съдебното заседание и отново категорично да потвърдят, че решението им да прекратят брака е взаимно, сериозно и непоколебимо.

Колко време продължава развод по взаимно съгласие?

Разводът по взаимно съгласие протича в рамките на едно единствено заседание, в което страните следва да заявят и потвърдят непоколебимото си съгласие.

Читайте Также  Ипотека для молодой семьи в 2021 году: условия госпрограммы + инструкция, как оформить ипотеку молодым семьям

Ако гореказаното е изпълнено, и ако предварително сключеното споразумение не противоречи на закона и е в интерес на децата, съдът допуска развода и утвърждава споразумението с решение.

Значи ли това че вече съм развед/на?

Решението трябва да се постанови в 1-месечен срок от датата, на която е приключило разглеждането на делото. Ако искането за прекратяване на брака е уважено, последното  не подлежи на обжалване.

Обикновено съпрузите искат да получат заверен препис от решението за развод, който може да им служи пред държавната администрация и трети лица.

По аргумент за противното, при недопускане на развода,  двамата съпрузи заедно може да обжалват решението.

Общие положения

В соответствии с российским законодательством брак может быть расторгнут по заявлению одного или обоих супругов. Расторжение брака может быть осуществлено в суде или в органах регистрации актов гражданского состояния.

Источники

  1. Справочник специалиста по охране труда № 3 2015; МЦФЭР - М., 2015. - 662 c.
  2. Арбитражный процесс. Практикум. 2-е издание; Проспект - М., 2011. - 811 c.
  3. Методы оценки соответствия № 2 2007; Стандарты и качество - М., 2007. - 961 c.
  4. Татьяна Александровна Постовалова Трудовое право Европейского союза: теория и практика; Проспект - М., 1999. - 586 c.
  5. Юрий Валентинович Пинкин Страхование и получение страховых выплат; Книжкин дом - М., 2012. - 187 c.
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Юрист Александр Сергеев/ автор статьи
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Ваш Адвокат 2021